Orthodontie is een onderdeel van de tandheelkunde wat zich richt op het verplaatsen van tanden en kiezen, zodat deze op de juiste plaats in het kaakbot komen te staan. Ook de groei van sommige botstructuren van de kaken kan met orthodontische behandelingen worden beïnvloed mits dat op de juiste leeftijd gebeurt. 

Vaak zien ouders bij hun kinderen al op vrij jonge leeftijd dat er iets niet goed is met het gebit van hun kind en vragen dan hun tandarts of er al iets aan gedaan moet worden. Veel tandartsen en ook ouders denken dat er pas met een beugel moet worden behandeld als alle tanden en kiezen er zijn: dat is echter in veel gevallen niet juist. Er zijn veel gebitsproblemen die reeds op vrij jonge leeftijd zouden moeten worden behandeld en wel ruim voor dat alle tanden en kiezen er zijn. Deze benadering van het behandelen op jonge leeftijd is niet nieuw. Al in de jaren ’50 werden patiënten door de wereldberoemde orthodontist Ricketts in het wisselgebit met groot succes behandeld met als doel het vermijden van de noodzaak om blijvende kiezen te moeten trekken. 

Ook het verkeerde gebruik van de spieren van de mond moet op jonge leeftijd worden aangepakt zodat de mond met inhoud zich op een natuurlijke manier kan ontwikkelen. Vaak wordt dat met een trainer gedaan; een uitneembare beugel die de tong en mondspieren motiveert om op de goede manier te functioneren. 

De orthodontische apparatuur van vandaag is niet meer weg te denken bij de opgroeiende jeugd. 30 jaar geleden zaten in een schoolklas slechts enkele kinderen met een beugel. Tegenwoordig is dat wel anders en is het een zeldzaamheid als je geen beugel hebt. Dat komt door verschillende factoren, zoals: andere ideeën van wanneer te beginnen met een behandeling of wat te corrigeren, verbeterde materialen, technieken en kennis zodat er meer en betere behandel mogelijkheden zijn ontwikkeld. 

Ouders zien het belang van een goed gebit in en willen hun kinderen behoeden voor problemen in de toekomst (welke ouder wil tenslotte niet het beste voor zijn/haar kind ). Ook verzekeringmaatschappijen hebben het beste voor met hun cliënten en vergoeden daarom vaak een groot deel van een orthodontische behandeling.

Orthodontie is niet specifiek gericht op een cosmetisch eindresultaat, hoewel dat wel vaak samengaat. Als de tanden en kiezen netjes naast elkaar staan, is er een veel betere gebitsreiniging mogelijk dan als ze schots en scheef staan.  

De hedendaagse orthodontie richt zich dan ook op een gezond en goed functionerend gebit én een stralende lach. Een mooie rij tanden en kiezen geeft de mens het noodzakelijke zelfvertrouwen en zal daardoor beter functioneren in de maatschappij.